EGV
Comunidad Europea

+ Info

Web de Europa

 

 

Comunidad Europea @eu_egv

Flechaiz   Fechad

 

10 objectius

 

•  Comissió Europea a Barcelona 

•  Les 10 prioritats de la Comissió Junkers 

 

Mas información en:

Web de Europa (europa.egv.es)

BCN
Representació A Barcelona 

 

URBACT
Conexió entre Ciutats

 

Urban Europe